Sve za vozače - Obuka vozača - Obuka vozača - Praktična obuka

Praktična obuka

Praktična obuka obuhvata ovladavanje veštinama u upravljanju vozilom u saobraćaju na putu, u pogledu:

  • Provere i pripreme vozila za bezbedno učestvovanje u saobraćaju na putu
  • Upotrebe komandi i uređaja vozila
  • Izvođenja propisanih radnji vozilom na uređenom poligonu
  • Izvođenja radnji vozilom u saobraćaju na putu
  • Upravljanja vozilom u saobraćaju na putu u naselju, u uslovima slabog, srednjeg i jakog intenziteta saobraćaja
  • Upravljanja vozilom u saobraćaju na putu van naselja, u uslovima slabog, srednjeg i jakog intenziteta saobraćaja
  • Upravljanja vozilom na putu u naselju i van naselja, u noćnim uslovima
  • Uvežbavanja radnji vozilom i postupanje vozača u različitim saobraćajnim situacijama
  • Razvijanja odnosa poverenja i poštovanja prema drugim učesnicima u saobraćaju, sticanja navike pomaganja drugim učesnicima u saobraćaju i preduzimanja mera da ne dođe do saobraćajne nezgode

Sa praktičnom obukom kandidata za vozače može se otpočeti tek nakon što kandidat za vozača položi teorijski ispit.
Pravno lice ne sme otpočeti sa praktičnom obukom kandidata za vozača koji nema uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za kategoriju vozila za koju se obučava, odnosno otpočeti ili obavljati praktičnu obuku ako je od izdavanja tog uverenja proteklo više od jedne godine.
Kandidat za vozača koji vrši praktičnu obuku* sme upravljati vozilom one kategorije za koju se obučava samo pod nadzorom instruktora vožnje.
Instruktor vožnje u toku jednog časa praktične obuke, može obučavati samo jednog kandidata za vozača.

INFO I POMOĆ: 1987