Sve za vozače - Obuka vozača - Kategorizacija vozila

Vozačka dozvola izdaje se za upravljanje motornim vozilima, odnosno skupovima vozila sledećih kategorija:

KATEGORIJA VOZILA KOJA PRIPADAJU KATEGORIJI
AM
AM kategorija
Mopedi, laki tricikli ili laki četvorocikli
A1
A1 kategorija
Motocikli čija radna zapremina motora nije veća 125 cm3 i snage motora do 11 kW čiji odnos snage motora i mase vozila nije veći od 0,1kW/kg i teški tricikli čija snaga motora ne prelazi 15 kW
A2
A2 kategorija
Motocikli čija snaga motora nije veća od 35 kW i čiji odnos snage motora i mase vozila nije veći od 0,2 kW/kg
A
A kategorija
Motocikli i teški tricikli čija snaga motora prelazi 15 kW
B1
B1 kategorija
Teški četvorocikli
B
B kategorija
Motorna vozila, osim vozila kategorije A, A1, A2, AM, F i M, čija najveća dozvoljena masa nije veća od 3.500 kg i koja nemaju više od osam mesta za sedenje ne računajući sedište za vozača
BE
BE kategorija
Skup vozila čije vučno vozilo pripada kategoriji B, najveća dozvoljena masa priključnog vozila je veća od 750 kg, a nije veća od 3.500 kg
C1
C1 kategorija
Motorna vozila, osim vozila kategorije A, A1, A2, AM, F, M, B, D i D1, čija je najveća dozvoljena masa veća od 3.500 kg, a nije veća od 7.500 kg
C1E
C1E kategorija
Skup vozila čije vučno vozilo spada u kategoriju C1, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila prelazi 750 kg i najveća dozvoljena masa skupa ne prelazi 12.000 kg, kao i skup vozila čije vučno vozilo spada u kategoriju B, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila prelazi 3.500 kg i najveća dozvoljena masa skupa vozila ne prelazi 12.000 kg
C
C kategorija
Motorna vozila, osim kategorije A, A1, A2, AM, F, M, B, D i D1, čija je najveća dozvoljena masa veća od 3.500 kg
CE
CE kategorija
Skup vozila čije vučno vozilo pripada kategoriji C, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila je veća od 750 kg
D1
D1 kategorija
Motorna vozila za prevoz lica, koja osim sedišta za vozača imaju više od osam, a najviše 16 sedišta i čija maksimalna dužina ne prelazi osam metara,
D1E
D1E kategorija
Skup vozila čije vučno vozilo pripada kategoriji D1, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila je veća od 750 kg
D
D kategorija
Motorna vozila za prevoz lica, koja osim sedišta za vozača imaju više od osam sedišta
DE
DE kategorija
Skup vozila čije vučno vozilo pripada kategoriji D, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila je veća od 750 kg
F
F kategorija
Traktori sa ili bez priključnih vozila i radne mašine
M
M kategorija
Motokultivator

 

Napomena:

 • Vozač vozila kategorije C1E, CE, D1E ili DE može da upravlja skupom vozila kategorije BE.
 • Vozač vozila kategorije CE može da upravlja skupom vozila kategorije DE, ukoliko ima kategoriju D.
 • Vozač vozila kategorije CE može da upravlja skupom vozila kategorije C1E, odnosno vozač kategorije DE kategorijom D1E.
 • Vozač vozila B kategorije ima pravo da upravlja i lakim triciklima i lakim četvorociklima, teškim triciklima čija snaga motora nije veća od 15 kW i teškim četvorociklima, kao i teškim triciklima čija snaga motora je veća od 15 kW kada napuni 21 godinu.
 • Vozač vozila B1 kategorije ima pravo da upravlja i lakim triciklima, teškim triciklima čija snaga motora nije veća od 15 kW, lakim i teškim četvorociklima.
 • Traktorom i radnom mašinom može upravljati samo vozač koji ima vozačku dozvolu za vozila kategorije F.
 • Vozač vozila kategorije A2 može da upravlja vozilom kategorije A1 i kategorije AM.
 • Vozač vozila kategorije A1 može da upravlja vozilom kategorije AM.
 • Vozač vozila kategorije A, može da upravlja vozilom kategorije A1, A2 i AM,
 • Vozač vozila kategorije C može da upravlja vozilom C1 kategorije.
 • Vozač vozila kategorije B može da upravlja vozilom B1 kategorije.
 • Vozač vozila kategorije D može da upravlja vozilom D1 kategorije.
 • Vozači kategorija B, C, C1, D i D1 mogu da upravljaju tim vozilima i kada im je pridodato priključno vozilo čija najveća dozvoljena masa nije veća od 750 kg.
 • Motokultivatorom može upravljati vozač koji ima vozačku dozvolu za upravljanje vozilom bilo koje kategorije.
   

U vozačku dozvolu upisuju se sve kategorije vozila kojima vozač ima pravo da upravlja.

INFO I POMOĆ: 1987