Unapređeni sistemi testirani od strane Euro NCAP

Sistem Infiniti za sprečavanje promene trake kojom se kreće vozilo  - Lane Departure Prevention

Šta je sistem za sprečavanje promene trake kojom se kreće vozilo?

Sistem Infiniti za sprečavanje promene trake kojom se kreće vozilo predstavlja tehnologiju zasnovanu na kameri koja pomaže vozaču da vrati vozilo u traku kojom se kreće kada se desi da nenamerno napusti tu traku. Slike sa kamere koja se nalazi na vrhu vetrobranskog stakla neprekidno se analiziraju da bi se utvrdilo u kom se položaju nalazi vozilo u odnosu na linije kojima se obeležava saobraćajna traka kojom se vozilo kreće. Ukoliko vozač nije upotrebio indikatore koji služe za promenu trake, a vozilo ima tendenciju da pređe preko linije kojom se obeležava saobraćajna traka, sistem takvu situaciju tumači kao potencijalnu nenamernu promenu trake. Signal upozorenja svetli sa instrument table, praćen takodje i zvučnim signalom. U isto vreme, lagano se aktivira kočnica, na oba točka sa jedne strane vozila, kako bi pomogla vozaču da vrati vozilo u centralni deo trake kojom se kreće. Ovakva kontrola kočnica je neznatna i nema nameru da sprečava vozilo da pređe preko linije; ona pomaže vozaču da održava vozilo u traci kojom se kreće, čime se vozaču omogućava da u svakom trenutku kontroliše vozilo. Ukoliko vozač odgovori na to, kontrola kočnica postepeno prestaje. Sistem prepoznaje najčešće tipove horizontalne signalizacije – belu i žutu, punu i isprekidanu liniju, u toku dana i noći, a aktivan je i pri brzinama većim od 70 km/h. Pri manjim brzinama, što je tipično za gradsku vožnju, sistem se deaktivira kako vozača ne bi iritirali ili mu skretali pažnju nepotrebni signali upozorenja koje sistem daje.

U čemu se ogledaju bezbednosne karakteristike ovog sistema?

Nenamernu promenu trake kojom se vozilo kreće može da uzrokuje nekoliko faktora medju kojima su umor vozača, loše zdravstveno stanje, nepažnja ili odvraćanje pažnje. Šta god bio uzrok, posledice mogu da budu ozbiljne, pri čemu je frontalni sudar sa vozilom iz suprotnog smera najčešći ishod. Promena trake je faktor koji u velikom broju nezgoda dovodi do fatalnih i/ili ozbiljnih povreda. Sistem za sprečavanje promene trake pomaže vozaču da ostane u traci kojom se kreće njegovo vozilo tako što daje signal upozorenja ukoliko je verovatno da će vozilo nenamerno promeniti traku. Uzimajući u obzir sve faktore koji mogu da utiču na efektivnost ovog sistema, Infiniti predviđa da, ukoliko se ovaj sistem ugradi u sva vozila, oko 12% od ukupnog broja poginulih u saobraćajnim nezgodama na putevima, odnosno blizu 5.000 poginulih, moglo bi da se spase na godišnjem nivou.

Kako je ocenjivan sistem za sprečavanje promene trake?

Infiniti je vršio ekstenzivne testove na putevima da bi utvrdio proporciju situacija u vožnji u kojima bi sistem mogao da prepozna horizontalne oznake na putu. Sistem je neko vreme bio dostupan u Sjedinjenim Državama i Japanu, ali se Infiniti postarao da sistem može da prepozna i većinu horizontalnih oznaka na putevima u Evropi. Testovi vršeni u realnim situacijama imali su za cilj da sistem obezbedi neophodna upozorenja u širokom spektru scenarija, kao što su različite brzine i ubrzanja, različiti uglovi pri promeni trake, izbočine na putu, itd. Osetljivost vozača na date signale, uključujući i kratki momenat kontrole skretanja koji nastaje kada se pritisne kočnica, utvrđivana je u uslovima laboratorijskih testova.

Koja su ograničenja ovog sistema?

Sistem za sprečavanje promene trake pri vožnji mora da bude uključen na početku svakog putovanja. Ipak, čak i da sistem nije uključen, vozač će i dalje dobijati zvučne i vizuelne signale upozorenja za nenamernu promenu trake. Uz signale upozorenja, aktiviranje korektivnog kočenja zahteva pozitivnu akciju od strane vozača.
Sistem se oslanja na prisustvo oznaka na putu i jasnim uslovima za vožnju. Ukoliko ne postoje oznake na putu ili sistem nije sposoban da prepozna linije (na primer, neobične oznake pri radovima na putu), sistem neće efektivno funkcionisati. Dok se Infiniti postarao da sistem prepoznaje trake u većini slučajeva, sistem neće funkcionisati ukoliko oznake na putu nisu jasne, usled snega, kiše ili blata.
Ovaj sistem je namenjen upotrebi na auto-putevima, a ne u uslovima gradske vožnje. Zato sistem radi samo na putevima koji su sami po sebi pravi ili skoro pravi.

Dostupnost sistema

Sistem za sprečavanje promene trake nagrađen je zbog svoje dostupnosti na modelu Infiniti FX, kod koga predstavlja opcionu varijantu. Dostupnost opcione opreme može da varira od zemlje do zemlje. U nekim zemljama, opciona bezbednosna oprema može da bude dostupna samo ako je kombinovana sa ostalim bezbednosnim karakteristikama iz paketa, i ne nudi se u svim varijantama.  

INFO I POMOĆ: 1987