O nama
O nama - Kontakti
Kabinet predsednika
tel: 011/333-1101, 011/333-1103
e-mail: [email protected]
 
Kabinet Generalnog sekretara
tel: 011/333-1110
e-mail: [email protected]
 
Međunarodna saradnja
tel: 011/333-1113
e-mail: [email protected]
 
Sektor razvoja i marketinga
tel: 011/333-1129
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
 
PR Služba
tel: 011/333-1113
e-mail: [email protected]
 
Projekat: Šta znaš o saobraćaju
tel: 011/333-1113, 333-1129
e-mail: [email protected]
 
Sektor članstva
tel: 011/333-1131, 333-1135
e-mail: [email protected]
 
Sektor opštih i pravnih poslova
tel: 011/333 11 47
 
Sektor za finansije i računovodstvo
tel: 011/333 11 42
e-mail: [email protected]
 
Sektor za pomoć i informacije "SPI"
tel: 011/333-1200
e-mail: [email protected]
 
Stanica ADAC
tel: 011/333-1111
e-mail: [email protected]

 

 

 

INFO I POMOĆ: 1987