AUTO - MOTO SAVEZ SRBIJE

Na putu - Na putu Evropa - Opšte informacije o državi

VRSTA PUTA
Ograničenja na autoputu 130* 100** 130*
Ograničenje na putu van naseljenog mesta 100 80** 100**
Ograničenje na putu u naseljenom mestu 50 50 50

 

*    Na autoputevima, ograničenje je 100 km/h
** Ograničenje vozilima u slučaju vuče prikolice
-    Ukoliko vuče prikolicu do 750 kg – autoput do 100 km/h, redovan put do 100 km/h
-    Ukoliko vuče prikolicu do 3,5t kada ne prelazi težinu vozila i prikolice 3,5 t, autoput 100 km/h, normalan put 80 km/h

VRSTA PUTA
Ograničenja na autoputu 130* 80 130*
Ograničenje na putu 80 80 80
Ograničenje na putu 50 50 50

 

*100 km/h na brzim putevima

VRSTA PUTA
Ograničenja na autoputu 140* 100 140
Ograničenje na putu van naseljenog mesta 90* 70 90
Ograničenje na putu u naseljenom mestu 50 50 50

 

* Za motocikliste je ograničenje na autoputevima 100km/, a na putevima van naseljenog mesta 80km/h

VRSTA PUTA
Ograničenja na autoputu 100* 80 100*
Ograničenje na putu van naseljenog mesta 80 80 80
Ograničenje na putu u naseljenom mestu 50 50 50

 

* U Crnoj Gori nema auto-putev,a a maksimalno ograničenje na ostalim putevima je 100 km/h

VRSTA PUTA
Ograničenja na autoputu 130* 80 130
Ograničenje na putu 90* 80 90
Ograničenje na putu 50 50 50

 

* za motoriste, ograničenje brzine na autoputevima je 90km/h, na putevima van naseljenih mesta je 70km/h

VRSTA PUTA
Ograničenja na autoputu 130 90 130
Ograničenje na putu van naseljenog mesta 90 80 90
Ograničenje na putu u naseljenom mestu 50 50 50

 

Za vozila koja su vlasništvu pravnog lica, za kamione kategorije N1 obavezan je aparat za gašenje požara.

VRSTA PUTA
Ograničenja na autoputu 130* 80** 130*
Ograničenje na putu 90 70 90
Ograničenje na putu 50 50 50

 

*110 km/h na auto putevima

** 70 km/h ograničenje na putu

Na autoputevima sa tri trake u slučaju lepog vremena, dozvoljena je brzina od 150km/h, osim ako saobraćajnim znakom nije posebno naznačeno; u slučaju lošeg vremena brzina na autoputevima ograničena je na 110 km/h.

VRSTA PUTA
Ograničenja na autoputu 130* 80** 130*
Ograničenje na putu 90 70 90
Ograničenje na putu 50 50 50

 

*110 km/h na auto putevima

** 70km/h na putu

VRSTA PUTA
Ograničenja na autoputu 130* 80 130*
Ograničenje na putu 80 80 80
Ograničenje na putu 50 50 50

 

*110 km/h na auto putevima

Opšta granica u naseljenim mestima je 60 km/h, ali često se saobraćajnim znakovima granica smanjuje na 40 km/h zbog loših puteva. Mladi vozači sa vozačkom dovolom kraćom od 2 godine podležu nižim maksimalnim brzinama : 100 km/h na autoputevima.

VRSTA PUTA
Ograničenja na autoputu 130* 100** 130*
Ograničenje na putu 90 90** 90
Ograničenje na putu 50 50 50

 

*110 km/h na auto putevima

** odnosi se samo na vozila NDM od 3,5t, za vozila iznad NDM 3,5t koji vuku prikolicu ograničenje je 80 km/h

VRSTA PUTA
Ograničenja na autoputu 120 110 90
Ograničenje na putu 90 80 80
Ograničenje na putu 50 40 50