Sve za vozače - Saveti - Poštujte pravila saobraćaja

Poštovanje propisa

Izbegavajte situacije u kojima bi saobraćajna policija  mogla  da vam napiše  kaznu za kršenje propisa. Već sam neplanirani trošak može da pokvari tek započeti odmor, a plaćanje bilo kakve kazne otežano je za vreme vikenda ili na pustom delu puta, odnosno  problem može da pojača vraćanje u tom slučaju na granični prelaz. Stoga, budite pažljivi.

 

Pakovanje: Prva pomoć na dohvat ruke

Vodite računa da ako zatrebaju brzo budu na dohvat ruke prva pomoć, rezervni alat i rezervni točak. Prema propisu, krovni teret kao i onaj u prtljažniku ne sme da viri. Teret u kabini ne bi trebalo da pralazi ivicu naslona zadnjeg sedišta ili pokrivača za prtljag. Savetuje se da velike i teške kofere i alat stavite na dno prtljažnika, a ako nazad niko ne sedi onda teret koji tu smestite obezbedite, kako ne bi na bilo koji način smetao vozaču. Jedno od pravila jeste i da, sabrana težina vozila sa teretom, uz gorivo, ne bi smela da premaši ukupnu dozvoljenu nosivost.

Po propisu deca obavezno u dečijim sedištima

Proverite da li su sedišta za decu čvrsto i pravilno postavljena. Pobrinite se da dete u sedištu bude pravilno smešteno i da je sedište prema propisu odgovarajuće. Preporučujemo vam kupovinu u specijalizovanim prodavnicama, a najbolje je da dete bude uz vas kada za njega kupujete dečije sedište.

Ako dete zaspi u toku vožnje, proverite da li je pravilno i udobno smešteno u sedištu. Dečija sedišta uglavnom danas imaju mogućnost podešavanja nagiba kako bi se dete osećalo udobnije dok spava. Kod krupnije dece možete koristiti i ovalni jastuk. Ne skidajte sigurnosne pojaseve sa deteta.

Prevoz tereta

Putovanje sopstvenim vozilom tokom praznika uobičajeno podrazumeva i prevoz raznog tereta,  Propisi nalažu da teret ne sme da se utovari tako da ometa vozača, mora se dobro pričvrstiti i ne može da premaši određene dimenzije, uključujući i težinu preko granice nosivosti upisane u saobraćajnoj dozvoli ili na stubu vrata automobila. Kazne za nepropisno utovaren automobil se kreću do 20.000 dinara a saobraćajac vas može isključiti iz saobraćaja.
Prema važećem pravilniku, najveća dozvoljena dužina vozila je 12 metara, širina 2,55 a visina četiri metra, zajedno sa teretom. Savetuje se da kod većeg tereta jače  napumpate gume. Ako viri preko prednje ivice branika, teret ne sme da viri i preko zadnjeg branika. Napred, najudaljeniju tačku branika teret sme da pređe samo do 1 m. Ukoliko teret postavljamo tako da viri sa zadnje strane vozila, taj deo mora biti obeležen crvenom tkaninom. I u tom slučaju teret ne sme da viri duže od 1,5 m mereno od najudaljenije tačke branika. Teret ne sme da bude teži 75 kg.  Savetuje se da bez nosača ništa ne stavljate na krov. Kada imate krovne nosače sa koferom brzina kretanja ne sme da prelazi 120 - 130 km/h.
Vožnja i prevoz sa otvorenim prtljažnikom dozvoljeni su propisno i samo ako se na vratima ne nalaze svetlosna signalizacija i registarska tablica i ako je teret propisno obeležen i dobro pričvršćen.

Prevoz kućnih ljubimaca

Prema članu 87. Zakona o bezbednosti saobraćaja svog kućnog ljubimca smete da prevozite samo ako vas ne ometa u vožnji. Pas može biti vezan na zadnjem sedištu posebnim pojasom koji mu ne dozvoljava skakanje ili mora biti ograđen mrežom između prednjih i zadnjih sedišta. Jedan od najboljih načina je prevoz u transporteru (kavezu). Savet iskusnih kaže, kada se psu stavi pojas za automobil, nikako se ne stavlja i ogrlica već grudni am, kako bi životinja bila bezbedna u slučaju naglog kočenja.

INFO I POMOĆ: 1987