Road Safety Management
Bezbednost - Međunarodni projekti - Road Safety Management

Auto-moto savez Srbije, u saradnji sa Svetskom automobilskom federacijom FIA, a u okviru FIA programa grantova za bezbednost u saobraćaju, čiji se projekti baziraju na pet aktivnosti navedenih u ˝dekadi˝ akcije UN . To su :

  • Upravljanje bezbednošću na putevima; 
  • Sigurniji putevi i mobilnost; 
  • Sigurnija vozila; 
  • Bezbedniji učesnici u saobraćaju; 
  • Reakcija nakon saobraćajne nezgode

Road Safety Management“ - Upravljanje bezbednošću u saobraćaju – Mobilnost za sve

2017. godine uspešno je sproveden projekat pod nazivom „Road Safety Management“ (Upravljanje bezbednošću u saobraćaju – Mobilnost za sve) koji je za osnovni cilj da organizovanjem prakse zajedno sa nadležnim institucijama u Srbiji, pomogne u formiranju održivog sistema za osobe sa invaliditetom tako da u saobraćaju mogu da učestvuju na bezbedan način. 
Projekat je sprovođen u više faza koje su uključivale prikupljanje podataka, razgovore sa nadležnim institucijama u Srbiji i studijskim posetama najsavremenijim centrima u Evropi (AutoAdapt u  Švedskoj i Viegel u Nemačkoj) koji na sistemski i na bezbedan način rešavaju problem učešća osoba sa invaliditetom u saobraćaju, a gde su rezultati višemesečnog rada sumirani na događaju organizovanom u AMSS CMV Centru za proveru vozačkih sposobnosti (jedinom na Balkanu te vrste namenjen svim vozačima). 
Projekat je imao za cilj poboljšanje trenutne situacije u Srbiji formiranjem radne grupe od relevantnih aktera koji će dati preporuke za buduće bavljenje ovim pitanjem, a na čemu AMSS nastavlja da radi kroz udruživanje sa partnerima u okviru pretpristupnih programa podrške EU zemljama kandidatima za članstvo.

INFO I POMOĆ: 1987