Star Rating for Schools
Bezbednost - Međunarodni projekti - Star Rating for Schools

Star Rating for Schools“ - Program osenjivanja bezbednosti okolina škola za pešake

2018. godine sproveden je projekat „Star Rating for Schools“ (Program osenjivanja bezbednosti okolina škola za pešake) kojim su se prikupljali podaci snimanjem okolina škola, upotrebom iRAP metodologije, na osnovu kojih je bilo moguće dobiti trenutne informacije na tretiranioj lokaciji odnosno izvršiti procenu rizika za decu kao pešaka u saobraćaju na svom putu od i do škole. U pitanju je metodologija koja koristi smanjenju rizika za pešake na određenim lokacijama koje su obuhvaćene snimanjem. To je i bio cilj projekta, davanje preporuka za eventualna poboljšanja koja bi doprinela povećanju bezbednosi u saobraćaju. 
Projekat je obuhvatio trening u Beogradu koji je održao globalni direktor proizvoda iRAP-a, James Bradeford, za sve partnere na projektu, uz prisustvo jednog od vodećih partnera iRAP-a, EAST (Eastern Aliance for Safe and Sustainable Transport) za bezbednost u saobraćaju, nakon čega je usledilo i snimanje okolina škola na teritoriji Srbije, Makedonije i Bugarske. 
Obrađeni podaci i preporuke će činiti integralni deo izveštaja sa preporukama na jednom opštem nivou.

INFO I POMOĆ: 1987