Osiguranja od autoodgovornosti
Sve za vozila - Osiguranje

Osiguranja od autoodgovornosti

S obzirom da svako motorno vozilo predstavlja potencijalnu opasnost da se njegovom upotrebom nanese šteta trećim licima, zakonom je propisano obavezno ugovaranje Osiguranja od autoodgovornosti prilikom registacije vozila. 
 
Ako prilikom vožnje pričinite štetu trećem licu, troškove usled brojnih rizika, koji za posledicu imaju  smrt, povredu tela, narušavanje zdravlja, uništenje ili oštećenje stvari  trećeg lica, u skladu sa uslovima osiguranja, preuzima osiguravajuća kuća kod koje ste ugovorili obavezno osiguranje vozila.
 
AMS Osiguranje u širokoj lepezi svojih usluga, nudi i obavezno osiguranje vozila, koje možete ugovoriti brzo i jednostavno na velikom broju lokacija širom Srbije, koristeći prednost sistema AMSS, koji pruža kompletnu uslugu na jednom mestu:

  • Tehnički pregled i regisraciju vozila
  • Izdavanje zelene karte osiguranja
  • Izdavanje međunarodnih dokumenata
  • Članstvo u AMSS

Više informacija ovde.

INFO I POMOĆ: 1987