Osiguranje od posledica nezgode
Sve za vozila - Osiguranje

Osiguranje od posledica nezgode

Nezgode se ne mogu predvideti, ali se mogu dočekati spremno. Uz polisu Osiguranja od posledica nesrećnog slučaja AMS Osiguranja, možete se zaštiti od nepredviđenih i neželjenih troškova usled nezgode i na ovaj način upravljati budućim događajima. U trenucima kada niste sposobni za rad, polisa ovog osiguranja obezbediće vam finansijsku pokrivenost usled sledećih rizika:

 • Trajnog gubitka opšte radne sposobnosti (invaliditet)
 • Prolazne nesposobnosti za rad
 • Narušenog zdravlja koja zahteva lekarsku pomoć
 • Smrti usled nesrećnog slučaja
 • Potpunog ili delimičnog invaliditeta

U ponudi AMS Osiguranja su sledeći oblici osiguranja od nezgode prilagođeni različitim potrebama:

 • Individualno osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja
 • Kolektivno osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja

AMS osiguranje nudi između ostalih, sledeće vrste ovog osiguranja:

 • Osiguranje lica pri vršenju i izvan vršenja redovnog zanimanja
 • Osiguranja lica u motornim vozilima i pri upražnjavanju posebnih delatnosti
 • Osiguranje dece i školske omladine
 • Osiguranje gostiju, posetilaca i turista sa osiguranjem odgovornosti
 • Osiguranje potrošača, pretplatnika, štediša i sl.
 • Ostala posebna osiguranja
 • Obavezna osiguranja putnika u javnom saobraćaju

Više informacija ovde.

INFO I POMOĆ: 1987